Home

ekspropriation samtlige ulemper dækker over, Ændringer af ekspropriationsreglerne på – vil holdes, TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) 276: Ekspropriationsudvalgets betænkning nr. om ekspropriation efter planloven